Om CROS

Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, CROS, består af Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung, SKP, Valhalla17A – Vejen frem, Pensionatet og Herberget Porten, Udvidet §85 støtte, Socialpædagogisk Vejledning, Værestedet Vinkeldammen . CROS hører under Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.

CROS blev dannet i december 2013, hvor Valhalla, Klubben, SKP og Pensionatet blev organisatorisk sammenlagt med Rusmiddelcentret og Helsingung og fik fælles ledelse med afdelingsledere. Siden hen er Klubben lukket og erstattet af 17A Vejen frem. I 2021 åbnede Herberget Porten.

I 2022 blev CROS mærkbart større, da tilbuddene Socialpædagogisk vejledning, Værestedet Vinkeldammen, Åben rådgivning, Karetmagervej og Wisborg, kom ind under CROS. I 2023 kom det nye tilbud Udvidet §85 støtte til.

Et af målene har været at skabe en større sammenhæng for borgerne og en mere helhedsorienteret indsats, idet flere borgere benytter mere end et tilbud i CROS.

Et andet mål var at give medarbejderne mulighed for større faglig udvikling ved at tilhøre et større center med en højere grad af faglig udveksling.

Læs CROS ledelsesgrundlag.

Om CROS

Bliv ringet op

Del