Om CROS

Center for Rusmidler Omsorg og Støtte
Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, CROS, består af Helsingør Rusmiddelcenter, Valhalla, 17a, SKP, Pensionatet og Helsingung og hører under Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.

CROS trådte i kraft i december 2013, hvor Valhalla, Klubben, SKP og Pensionatet blev organisatorisk sammenlagt med Rusmiddelcentret og Helsingung og fik fælles ledelse med afdelingsledere.

Et af målene var at skabe en større sammenhæng for borgerne og en mere helhedsorienteret indsats, idet flere borgere benytter mere end et tilbud i CROS.

Et andet mål var at give medarbejderne mulighed for større faglig udvikling ved at tilhøre et større center med en højere grad af faglig udveksling.

Organisationsdiagram CROS

Seneste nyhed

Cros - Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

Vi holder stadig åbent

Medarbejderne i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte er glade for at vi stadig kan holde åbent, dog arbejder nogle medarbejdere hjemmefra på skift. Alle

Læs mere »