Om CROS

Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, CROS, består af Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung, SKP, Valhalla17A – Vejen frem, Pensionatet og Herberget Porten, Udvidet §85 støtte, Socialpædagogisk Vejledning, Værestedet Vinkeldammen . CROS hører under Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.

CROS blev dannet i december 2013, hvor Valhalla, Klubben, SKP og Pensionatet blev organisatorisk sammenlagt med Rusmiddelcentret og Helsingung og fik fælles ledelse med afdelingsledere. Siden hen er Klubben lukket og erstattet af 17a. I 2019 kom Helsingbo til og i 2021 åbnede Herberget Porten.

Et af målene var at skabe en større sammenhæng for borgerne og en mere helhedsorienteret indsats, idet flere borgere benytter mere end et tilbud i CROS.

Et andet mål var at give medarbejderne mulighed for større faglig udvikling ved at tilhøre et større center med en højere grad af faglig udveksling.

Om CROS

Bliv ringet op

Del