Om SKP

Støttekontaktpersonordningen

Støttekontaktpersonordningen er et tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Når der er skabt kontakt og tillid er kontaktpersonens funktion at bygge bro til omverdenen, for eksempel de kommunale myndigheder, væresteder, behandlingssystemet og sundhedsvæsenet.

Støtte- og kontaktpersonerne søger ved opsøgende arbejde at etablere kontakt til målgruppen for at tilbyde en hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring.

Aktiviteter:
– Opsøgende arbejde og hjælp med brobygning til sundhedsvæsenet og det kommunale system.

Formål:
§ 99 i lov om Social Service.

Seneste nyhed

Hverdagen er tilbage!

Medarbejderne i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte er glade for at vi har nu har åbnet næsten helt op. Alle enheder følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs mere »