Om Udslusningsboligerne

Udslusningsboligerne på 1. sal er tænkt ind, som en del af en helhedsorienteret indsats med henblik på at hjælpe og støtte socialt udsatte borgere, der har hjemløshed som primær problematik.

Fælles for borgere der vil blive tilbudt en bolig på 1. salen er, at de har været indskrevet på herberg jf. § 110 i Serviceloven. Boligerne fungerer under rammerne af en udslusningsbolig, og skal derfor betragtes som et trinbræt til at komme videre i en mere permanent bolig. Borgere der tidligere har fået afslag på 25% bolig, kan ikke komme i betragtning til en udslusningsbolig.  

Under indskrivningen i udslusningsboligerne vil der være tilknyttet bostøtte efter Housing First metoden, hvor borgerne tilbydes støtte efter ICM og CTI. Borgerne vil blive guidet, vejledt- og støttet til at håndtere deres udfordringer. Borgerne får på denne vis en let overgang til egen egnet bolig samtidig med, at der er pædagogisk støtte tæt på, som kan understøtte borgerne i forhold til deres individuelle behov og ønsker.

Der er i alt 5 boliger. Borgerne tilbydes et værelse med selvstændig lejekontrakt, der er gældende i seks måneder og med mulighed for forlængelse. Der findes fælles køkken og bad, og mulighed for tøjvask ved fælles vaskeri.

Det er personalet fra Herberget Porten der står for de bostøtteopgaver, som beboerne har brug for.

Bliv ringet op

Del