Om Socialpædagogisk vejledning

Socialpædagogisk vejledning - §85

Socialpædagogisk vejledning er et tilbud til dig over 18 år, der på grund af betydelig funktionsnedsættelse som følge af psykisk sygdom/sårbarhed, sociale problemer eller rusmiddelproblematikker, har udfordringer i hverdagen.

Formålet kan være:

  • Støtte og udvikle den enkeltes funktionsniveau
  • Understøtte mulighederne for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre sociale og personlige funktioner
  • Forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
  • Fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge muligheden for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale fællesskaber

Hvordan:
Støtten kan gives individuelt eller i grupper.
Vi er 15 medarbejdere med flere års erfaring, og vi har forskellige faglige baggrunde, som socialpædagoger, SSA’er, fysioterapeuter og ergoterapeuter.                                              
I 2022 har vi kvindenetværksgruppe, mandegruppe, en gruppe for yngre under 30 år og en fitnessgruppe.                                                     

Socialpædagogisk vejledning bevilges af myndigheden i SSI, der først vurderer om du tilhører personkredsen for §85 gennem udarbejdelse af en grundig VUM-udredning.  Og først derefter, forudsat du tilhører personkredsen, vil der, sammen med dig, bliver der udarbejdet en handleplan, som vi samarbejder med dig om at følge.

Seneste nyhed

En bedre hverdag

Næste kursus starter tirsdag den 20. februar 2024. Har du eller dine nærmeste en oplevelse af, at alkoholen fylder i dit liv? Læs mere her

Læs mere »

Bliv ringet op

Del