Om Socialpædagogisk vejledning

Socialpædagogisk vejledning - §85

Socialpædagogisk vejledning er et tilbud til dig over 18 år, der på grund af betydelig funktionsnedsættelse som følge af psykisk sygdom/sårbarhed, sociale problemer eller rusmiddelproblematikker, har udfordringer i hverdagen.

Formålet kan være:

  • Støtte og udvikle den enkeltes funktionsniveau
  • Understøtte mulighederne for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre sociale og personlige funktioner
  • Forbedre mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
  • Fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge muligheden for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale fællesskaber

Hvordan:
Støtten kan gives individuelt eller i grupper.
Vi er 15 medarbejdere med flere års erfaring, og vi har forskellige faglige baggrunde, som socialpædagoger, SSA’er, fysioterapeuter og ergoterapeuter.                                              
I 2022 har vi kvindenetværksgruppe, mandegruppe, en gruppe for yngre under 30 år og en fitnessgruppe.                                                     

Socialpædagogisk vejledning bevilges af myndigheden i SSI, der først vurderer om du tilhører personkredsen for §85 gennem udarbejdelse af en grundig VUM-udredning.  Og først derefter, forudsat du tilhører personkredsen, vil der, sammen med dig, bliver der udarbejdet en handleplan, som vi samarbejder med dig om at følge.

Seneste nyhed

Bliv ringet op

Del