Om Helsingør Rusmiddelcenter

Hvad er Helsingør Rusmiddelcenter?

Helsingør Rusmiddelcenter er Helsingør Kommunes gratis behandlingstilbud til borgere i Helsingør, der har problemer med rusmidler.

Behandlingen foregår individuelt og i grupper alt efter, hvad der skønnes mest hensigtsmæssigt for den enkelte borger. Hos Rusmiddelcenteret tilbyder vi medicinsk behandling og ordination via vores lægekonsulenter. Du kan derfor også få hjælp til afrusning i Helsingør hos os.

Vores udgangspunkt er at støtte dig så godt som muligt inden for de rammer, vi tilbyder. Derfor interesserer vi os meget for dine erfaringer med rusmidler og med andre ting i dit liv. Vi er optagede af at undersøge det, der virker for dig og hjælpe dig med at gøre mere af det. Vi arbejder ud fra en systemisk, løsningsfokuseret og anerkendende behandlingstilgang.

Hvordan arbejder vi?

Helhedsorienterede løsninger

Vi tror på helhedsorienterede løsninger. Derfor tilbyder vi også familiesamtaler, pårørendegrupper og parsamtaler. Det er vores erfaring, at hvis du og dine nærmeste får opbakning, bliver vejen lettere at gå. Vi støtter dig også til at lave aftaler med din læge, sagsbehandler eller andre relevante professionelle. I samarbejde med dig forsøger vi at finde den helt rigtige løsning. Løsningen skal ikke være mere omfangsrig end det er nødvendigt. Det er det, man kalder mindsteindgrebsprincippet.

Professionelle medarbejdere

Vi har samlet et dygtigt team af medarbejdere, der bl.a. er uddannede pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. Alle medarbejdere og brugere har tavshedspligt. De må derfor ikke fortælle, hvem der er indskrevet, hvem de møder eller historier, de hører. Vores medarbejdere kan hjælpe dig med alt lige fra personlige samtaler til medicinsk afrusning i Helsingør.

Vi har brug for din mening

Vi har brug for din mening

For at sikre, at du opnår den bedst mulige behandling, beder vi dig vurdere din egen udvikling fra gang til gang ud fra kriterierne:

  • personligt velbefindende
  • familie, nære venner
  • arbejde, skole, bekendte
  • din generelle følelse af velbefindende.

Vi spørger også ind til din mening om behandlingen, så vi kan tilrettelægge de efterfølgende samtaler så godt som muligt. Måleredskabet er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som hedder Feedback Informed Treatment (FIT).

Ønsker du yderligere oplysninger om Helsingør Rusmiddelcenter og vores tilbud om behandlinger og afrusning i Helsingør? Så kontakt os gerne på telefon 49 28 35 80.

Helsingør Rusmiddelcenter er et frivilligt og gratis behandlingstilbud for borgere fra 30 år, der har problemer med alkohol, hash eller stoffer. Behandlingen foregår individuelt eller i grupper. Rusmiddelcentret tilbyder medicinsk behandling og ordination via lægekonsulent. Det er også er muligt at søge hjælp til afrusning.

Rusmiddelcentret er også et tilbud til storforbrugere. Børn, familier og pårørende har også mulighed for at få støttende forløb.

Formål:
Sundhedsloven § 141 og § 142.
Lov om social service § 101.

Seneste nyhed

En bedre hverdag

Næste kursus starter tirsdag den 20. februar 2024. Har du eller dine nærmeste en oplevelse af, at alkoholen fylder i dit liv? Læs mere her

Læs mere »

Bliv ringet op

Del