Om 17a – Vejen frem

Værestedet 17a tilbyder borgere i udsatte positioner et sted at opholde sig i dagtimerne, hvor de kan opbygge relationer til andre brugere og til medarbejderne. I 17a rådgiver og hjælper personalet borgerne med bl.a. opskrivning til bolig, forskellige former for ansøgninger, betaling af regninger, herunder husleje og aftaler med forvaltningen om administration af huslejeindbetaling for at undgå at borgerne bliver sat ud af deres bolig.

Målgruppen i 17a er nogle af de mest udsatte i samfundet, som i forskellig grad er præget af henholdsvis hjemløshed, psykisk sårbarhed, massive sociale problemer, et langvarigt, aktivt misbrug eller en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse. De er mellem 18 og 67 år, og hovedparten modtager førtidspension eller kontanthjælp. Ca. 25-35 borgere kommer dagligt i 17a, på årsplan omkring 120 forskellige borgere.

17a arbejder også aktivt med brugerne af 17a med henblik på at få gang i det sociale frikort. 17a er ved at undersøge om den kan fungere som formidler af jobs til borgere, der gerne vil benytte det sociale frikort, så det kan blive et attraktivt tilbud til de udsatte. Derudover fungerer 17a som samarbejdspartner og brobygger til resten af det kommunale system for brugerne.

Seneste nyhed

Hverdagen er tilbage!

Medarbejderne i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte er glade for at vi har nu har åbnet næsten helt op. Alle enheder følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs mere »