Projekt På Vej – for de fagprofessionelle

Lidt om Projekt På Vej

”Projekt På Vej” er en ICM- baseret indsats, som sikrer, at flere unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed i alderen 17-25 år, får en stabil boligsituation, mulighed for deltagelse i aktiviteter i nærmiljøet, uddannelse og/eller job via tidlig opsporing. I projektet arbejdes der tværgående med andre faggrupper.

Unge der visiteres til projektet vil få udarbejdet en handleplan i samarbejde med en socialrådgiver fra Visitation og Indsats i Helsingør Kommune. Støtten gives efter §85a i lov om Social Service.

Vi har her samlet nogle af de risikofaktorer fra Socialstyrelsens Opsporingsguide om unge i risiko for hjemløshed,  du kan være særligt opmærksom på , hvis du arbejder med unge: 

Kritiske overgange

 •  Alvorlige livsbegivenheder i nære relationer (fx dødsfald, skilsmisser, alvorlig psykisk eller somatisk sygdom blandt nære relationer)
 • Systemovergange fra barn til voksen (at gå fra det 17. til 18. år og skulle overgå til voksensystemerne)
 • Overgang fra hjemmeboende til udeboende
 • Overgang fra uddannelser (fx fra folkeskole, fra ungdomsuddannelser mv.)
 • Overgang fra fast indkomst til ingen eller begrænset indkomst
 • Står mellem to boliger
 • Står til at miste bolig
 • Ophør af anbringelse, Løsladelse samt udskrivelse fra psykiatrien/misbrugsbehandling eller lign.

Opmærksomhedspunkter

 • Fysisk fremtræden
 • Den unge er tydeligt påvirket
 • Ked af det/trist
 • Trækker sig fra fællesskaber. 

Øvrige opmærksomhedspunkter:

 • Den unge har højt fravær
 • Den unge dropper ud af/bliver afsluttet på sin uddannelse
 • Den unge mister sin SU
 • Den unge har ikke nogen ydelse eller begrænset ydelse
 • Den unge mister sit job

Er du bekymret  for en ung? 

Du er velkommen til at kontakte os. Inden du tager kontakt vil vi bede dig om at gøre dig følgende overvejelser:

 • Hvad er du bekymret for?
 • Hvilken adfærd og hvilke forhold hos den unge er det, som konkret giver anledning til bekymring?
 • Hvor længe har du været bekymret for den unge?
 • Er det sket en udvikling hos den unge, der gør dig særligt bekymret nu?
 • Er der andre end dig, som er bekymret for den unge

Projekt På Vej er støttet af puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Projektet startede 1. december 2023 og løber til og med 2025.

Bliv ringet op

Del