Om Udvidet §85-støtte

Udvidet §85

Udvidet §85 er Helsingør Kommunes tilbud til borgere, der som minimum har et støttebehov svarende til målgruppen for socialpædagogisk støtte, jf. SEL §85, men som har et støttebehov der ikke kan imødekommes inden for eksisterende §85 tilbud.

Der kan være tale om:

  • Borgere der i dag bor i botilbud, men som ønsker at bo i egen bolig med intensiv socialpædagogisk støtte.
  • Borgere der bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk støtte, men hvor borgerens støttebehov ikke kan tilgodeses ved eksisterende socialpædagogisk støtte.
  • Borgere som i dag bor i eget hjem, men som er målgruppeafklaret til et botilbud, og ønsker at blive i egen bolig med intensiv socialpædagogisk støtte.
  • Borgere som i dag bor i eget hjem, og som nu er blevet omfattet af målgruppen for et botilbud, og venter på et botilbud, men som har brug for mere intensiv socialpædagogisk støtte indtil rette tilbud er fundet.

Visitation

  • Visitation sker gennem myndigheden i SSI.

Form og metoder

  • Vi tilbyder socialpædagogisk støtte alle ugens dage, fra kl. 8.00 – 22.00.
  • Mulighed for telefonisk kontakt til en vagttelefon efter kl. 22.00 og indtil kl. 08.00
  • Støtten foregår ved møder ansigt til ansigt, telefonsamtaler og/eller via Teams.

Vi arbejder med udgangspunkt i ICM (Intensive Case Mangament). ICM er en rammemetode hvilket betyder, at den beskriver rammen for og kerneelementerne i den specialiserede støtteindsats, og at den enkelte ICM-medarbejder supplerer med sine socialfaglige kompetencer og eventuelt med andre specifikke metoder.                                      

Vi supplerer med FIT, løsningsfokuseret-, systemisk- og narrativ tilgang. I forhold til borgere, der har en lidelse inden for autismespektret, så supplerer vi med autismepædagogisk tilgang og helt konkret struktureret pædagogik.

Vi arbejder under §85 i Lov om Social Service.

Seneste nyhed

En bedre hverdag

Næste kursus starter tirsdag den 20. februar 2024. Har du eller dine nærmeste en oplevelse af, at alkoholen fylder i dit liv? Læs mere her

Læs mere »

Bliv ringet op

Del