CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

hører under Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.
CROS består af tilbuddene Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung, SKP, Valhalla, 17A – Vejen frem,
Herberget Porten, Pensionatet , Socialpædagogisk vejledning, Sudergade & Wisborg, Værestedet Vinkeldammen og det nye tilbud Udvidet §85 støtte.

Bliv ringet op

Del