Fylder rusmidler, hjemløshed eller psykisk sårbarhed for meget?

Center for Rusmidler, Omsorg og Støttes kerneopgave er:
Med udgangspunkt i borgerens vilkår, ønsker og behov at samarbejde om at øge borgerens livskvalitet.

Velkommen til CROS

Rusmidler

For dig der har problemer med alkohol eller stoffer, eller er pårørende til en der har problemer med alkohol eller stoffer. CROS tilbyder rusmiddelbehandling på Helsingør Rusmiddelcenter og i Helsingung.

Hjemløshed

For dig der er ramt af hjemløshed har CROS herbergene Porten og Pensionatet, der er midlertidige boformer. Unge under 25 år, der er i risiko for hjemløshed, kan få støtte af Projekt På Vej.

Psykisk sårbarhed

For dig der er ramt af psykisk sygdom og/eller psykisk sårbarhed tilbyder Værestedet Vinkeldammen samvær og fællesskaber. 17A – Vejen frem tilbyder rådgivning samt et sted at opholde sig i dagtimerne.

Vores tilbud

Bliv ringet op

Del