CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, hører under Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.
CROS huser tilbuddene Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung, SKP, Valhalla, Klubben og Pensionatet.