Om Sudergade og Wisborg

Sudergade og Wisborg - opgangsbofælleskaber

Vi har 6 pladser på Wisborg, hvor målgruppen er voksne borgere fra 18 – 65 år med psykisk sygdom og væsentlige funktionsnedsættelser med behov for omfattende støtte.

Vi har 8 pladser i Sudergade, hvor målgruppen er unge mellem 18 – 35 år med udfordringer inden for autismespektrum forstyrrelse, og med væsentlige funktionsnedsættelser med behov for omfattende støtte.

Begge tilbud henvender sig til borgere, der ikke har brug for døgndækning.

Støtten ydes primært som 1:1 støtte, suppleret med deltagelse i sociale grupper og idrætsaktiviteter. De tilbudte sociale grupper og idrætsaktiviteter er etableret af og drives af opgangsbofællesskabernes medarbejdere, sammen med erfarne kolleger fra Socialpædagogisk vejledning på Vinkeldammen.

I begge tilbud er der fællesrum, hvor fællesaktiviteter kan arrangeres.
På Wisborg er der ofte fællesaftner med socialt fællesskab, grill og fodboldkamp.
I Sudergade er der husmøde og fællesspisning hver mandag og fællesfrokost hver onsdag.

Begge tilbud er opgangsbofælleskaber efter Servicelovens §107 og plads bevilges via myndigheden i Center for Særlig Social Indsats.

Seneste nyhed

Bliv ringet op

Del