Om Helsingbo

Helsingbo er Helsingør Kommunes Housing First tilbud til unge. Målgruppen er unge mellem 16 og 24 år, der har en usikker boligsituation eller mangler tag over hovedet. De unge har desuden sociale, psykiske eller rusmiddelrelaterede problemer, som kan stille sig på tværs af de unges ønsker om forandring. For unge under 18 år gælder det desuden, at de har en foranstaltning efter Serviceloven.

Fra forskningen ved vi, at det at stå uden en stabil bolig, gør det svært at få greb om livet, hvilket kan gå ud over uddannelses- og jobmuligheder, økonomi, sundhed og livskvalitet. Helsingbo sætter boligen først og samarbejder med de unge om at etablere en stabil boligsituation og skabe en positiv udvikling i deres liv.

I Helsingbo tilknyttes den unge en fast ungevejleder, der støtter op om den unges forandringsproces via Housing First metoderne ICM og CTI. Begge metoder giver mulighed for at yde en fleksibel og helhedsorienteret indsats, som tilgodeser de komplekse problemstillinger, de unge står midt i. Indsatsen tager afsæt i den unges ønsker og behov, og forløbet planlægges af den unge og ungevejlederen i fællesskab.

Ungevejlederen kan fx støtte den unge i at:

  • finde en bolig og skabe et hjem
  • blive i stand til at bo selv, købe ind og lave mad
  • kunne håndtere egen økonomi
  • komme i uddannelse eller job
  • få mere positivt indhold i hverdagen
  • styrke kontakten til familie og venner
  • få bedre mentalt helbred
  • mindske forbruget af rusmidler

Helsingbo har fokus på at skabe sammenhæng imellem de indsatser, den unge er tilknyttet, og ungevejlederen spiller en aktiv rolle i at skabe et godt samarbejde på tværs – til gavn for den unge.

Helsingbo driver desuden tre deleboliger med i alt 10 pladser. De unge, der bor i deleboligerne, har en midlertidig lejekontrakt på et år med mulighed for forlængelse. Boligerne fungerer som et slags kollektiv, hvor hver enkelt beboer har sit eget værelse og deles om fællesarealer som køkken, stue og toilet/bad. Deleboligerne er et trinbræt til en mere permanent boligløsning.

Visitation:
Visitation til Helsingbo sker via en intern visitationsprocedure ved henvendelse til afdelingsleder Flemming Licht 25 31 35 99.

Seneste nyhed

Bliv ringet op

Del