Om Helsingbo

Helsingbo er Helsingør Kommunes bostøtte-tilbud til unge mellem 16 og 24 år, der har en usikker boligsituation eller mangler tag over hovedet. At stå uden en stabil bolig gør det svært at få greb om livet, og på langt sigt går det ud over uddannelse, jobmuligheder, økonomi, sundhed og livskvalitet. Derfor sætter Helsingbo boligen først og samarbejder med de unge om at skabe en positiv udvikling i deres liv.

Målgruppen er unge, der ofte omtales som ’unge på kanten’. Det er unge, som er kendetegnet ved at have sociale, psykiske eller rusmiddelrelaterede problemer, der gør det svært at fastholde en bolig. For unge under 18 år gælder det desuden, at de har en foranstaltning efter Serviceloven.

For at blive en del af Helsingbo skal den unge have et ønske om at skabe forandring i deres liv.
Helsingbo består af tre mindre bofællesskaber, hvor beboerne modtager intensiv og fleksibel bostøtte fra et indsatsteam bestående af tre ungevejledere. Indsatsteamet yder samtidig støtte til unge, der har egen bolig, men er i risiko for at miste denne.
I Helsingbo støtter vi de unge i at fastholde deres bolig via intensive forløb af 9 måneder eller længere. Metoderne, vi arbejder ud fra, hedder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) og udspringer af Housing First tankegangen. Begge metoder giver mulighed for at yde en intensiv indsats til den unge i en kritisk overgangsfase og hermed øge den unges chancer for at lykkes i at opnå en stabil boligsituation. Indsatsen tager afsæt i den unges ønsker til forandring og er individuelt tilpasset den unges behov. Forløbet planlægges af den unge og ungevejlederen i fællesskab.
I Helsingbo er vores mål at hjælpe de unge til at blive i stand til at stå på egne ben i egen bolig på sigt. Det gør vi ved at støtte op om de områder i den unges liv, som denne ønsker at forandre. Det kan fx være at:

  • blive i stand til at bo selv, købe ind og lave mad
  • kunne håndtere egen økonomi
  • komme i uddannelse eller job
  • få mere positivt indhold i hverdagen
  • styrke kontakten til familie og venner
  • mindske forbruget af rusmidler

Derudover har Helsingbo fokus på at skabe sammenhæng imellem de indsatser, den unge er tilknyttet, og spiller en aktiv rolle i at skabe et godt samarbejde på tværs – til gavn for den unge.

Visitation:
Visitation til Helsingbo sker via en intern visitationsprocedure ved henvendelse til afdelingsleder Flemming W. Licht eller ungevejleder Gry Krath Johansen.

Formål:
§85
§52

Seneste nyhed

Hverdagen er tilbage!

Medarbejderne i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte er glade for at vi har nu har åbnet næsten helt op. Alle enheder følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs mere »